Program osláv

23. 09. 2019 Akademický rok Milana Rastislava Štefánika 
11.00–12.00 Slávnostné otvorenie Akademického roka 2019/2020
Aula Maxima TUKE, Letná 9, Košice
12.00–12.10 Spomienkové stretnutie pri pamätnej tabuli Štátnej vysokej školy technickej Dr. M. R. Štefánika v Košiciach
Vestibul hlavnej budovy TUKE, Letná 9, Košice
   
15. 10. 2019 Deň otvorených dverí na TUKE 2019
09.00-09.30 Slávnostné otvorenie podujatia
Aula Maxima TUKE, Letná 9, Košice
09.00–13.00 Prezentácia štúdia na jednotlivých fakultách TUKE
Univerzitná knižnica TUKE, Němcovej 7, Košice
10.00–12.00
Stretnutie výchovných poradcov zo stredných škôl s prorektorom a prodekanmi pre vzdelávanie
Univerzitný vedecký park TECHNICOM, Němcovej 5, Košice
09.00–13.00
Prehliadka vybraných laboratórií
Areál univerzity
   
máj 2020 Oslavy Milana Rastislava Štefánika na TUKE
   Pripravujeme…

Sprievodné akcie a aktivity

Pripravujeme…