Program

09:00 UNIVERZITNÁ KNIŽNICA TUKE

Otvorenie DOD
na TUKE 2023

09:30 – 11:30 Veľká konferenčná sála UK TUKE

Prezentácia jednotlivých fakúlt
9:30       FBERG
9:45       SjF
10:00     FEI
10:15     FMMR
10:30     SvF
10:45     EkF
11:00     FVT
11:15     FU
11:30     LF

09:30 – 11:00 Malá konferenčná sála UK TUKE

Stretnutie s výchovnými poradcami

09:30 – 13:00 Univerzitná knižnica TUKE – vstup Prezentácia štúdia na jednotlivých fakultách TUKE formou stánkov
09:30 – 13:00 Fakulty TUKE

Prehliadky vybraných laboratórií a celouniverzitných pracovísk v areáli TUKE

Prehliadka vybraných laboratórií a celouniverzitných pracovísk v areáli univerzity (pre lepšiu orientáciu v areáli TUKE pozri Mapa areálu TUKE)

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií – FBERG
L9 – suterén

Laboratórium železničnej dopravy – LZD
Logistické inovačné laboratórium robotov – LoILR
Geovedná expozícia FBERG

PK 19
Burza minerálov (foyer)
Laboratórium špičkového vedeckého tímu FBERG – LSVT (prízemie)
Laboratórium získavania zemských zdrojov LZZZ (1. posch.)
Geodetické prístroje/zariadenia (1. posch.)

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie – FMMR
PK 14

Ukážka vodného modelu – kryštalizátor, medzipanva USS (-1. posch., hala č. 006)

PK 12
Recyklačné centrum

PK 11 – prízemie
Laboratórium tepeľného spracovania
Laboratórium pre výskum a inovácie batérií
Laboratórium nanomateriálov a nanotechnológií


Strojnícka fakulta – SjF

PK 12/A

Prototypové a inovačné centrum SjF TUKE

L9 (hlavná budova)
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania (laboratóriá na prízemí)

UVP TECHNICOM
Vodíkové auto MH2


Fakulta elektrotechniky a informatiky – FEI

Vysokoškolská 4
Smart Industry Lab (učebňa V113)

Němcovej 32
Laboratórium rečových a komunikačných technológií (učebňa N510)

L9 – hlavná budova
Laboratórium regulovaných pohonov (učebňa BS24)


Stavebná fakulta – SvF

PK 10a

Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve

Vysokoškolská 4
Laboratórium obnoviteľných zdrojov energií a technických zariadení budov

 

Fakulta výrobných technológií – FVT
10:30    UVP TECHNICOM

doc. Ing. Jozef Husár, PhD. – Zmiešaná realita – Upgrade reálneho sveta
(prednášková miestnosť 01 – prízemie)
odborná prednáška

                                    

SPRIEVODNÉ AKCIE

  • Mineralogická burza – Deliusov /banícky/ pavilón, PK19, od 9:00 – 17:00 hod.

  • Predaj vstupeniek za zvýhodnenú cenu na hokejový zápas 28.11.2023
    (predaj v Univerzitnej knižnici TUKE)

                              HC Košice – HK Dukla Trenčín