Program

09:00 AREÁL TUKE

Registrácia

09:30
AREÁL TUKE

Otvorenie DOD / PIKNIK
na TUKE 2024

09:30 – 11:45 Veľká konferenčná sála Univerzitnej knižnice TUKE

Prezentácia jednotlivých fakúlt
9:30       SjF 
9:45       FBERG
10:00     FEI
10:15     FMMR
10:30     SvF
10:45     EkF
11:00     FVT
11:15     FU
11:30     LF

09:00 – 13:00 AREÁL TUKE

Prezentácia štúdia na jednotlivých fakultách TUKE formou stánkov

09:30 – 13:00 Fakulty TUKE Prehliadky vybraných laboratórií a celouniverzitných pracovísk v areáli TUKE
09:00 – 13:00 Univerzitná knižnica TUKE

Herné centrum s trenažérmi formuly F1

10:00 – 11:00
SvF TUKE, Vysokoškolská 4, miestnosť č. 401

Prednáška Využitie BIM modelu pri návrhu budov

09:00 – 13:00
AREÁL TUKE

Hudobné vystúpenia
Športové aktivity
Nafukovacie atrakcie
Občerstvenie (jedlo a pitie)

Prehliadka vybraných laboratórií a celouniverzitných pracovísk v areáli univerzity (pre lepšiu orientáciu v areáli TUKE pozri Mapa areálu TUKE)

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií – FBERG
L9 – suterén

Laboratórium železničnej dopravy – LZD
Logistické inovačné laboratórium robotov – LoILR
Geovedná expozícia FBERG

PK 19
Burza minerálov (foyer)
Laboratórium špičkového vedeckého tímu FBERG – LSVT (prízemie)
Laboratórium získavania zemských zdrojov LZZZ (1. posch.)
Geodetické prístroje/zariadenia (1. posch.)

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie – FMMR
PK 14

Ukážka vodného modelu – kryštalizátor, medzipanva USS (-1. posch., hala č. 006)

PK 12
Recyklačné centrum

PK 11 – prízemie
Laboratórium tepelného spracovania

Fakulta elektrotechniky a informatiky – FEI
Němcovej 32
Laboratórium rečových a komunikačných technológií (učebňa N510)

L9 – hlavná budova
Laboratórium regulovaných pohonov (učebňa BS24)


Stavebná fakulta – SvF

PK 10a

Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve

Vysokoškolská 4
Laboratórium obnoviteľných zdrojov energií a technických zariadení budov