DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ / PIKNIK NA TUKE 2024

Projekt s názvom Deň otvorených dverí na TUKErealizovaný na jeseň školského roka, je zameraný na propagáciu univerzity, jej deviatich fakúlt a vybraných celouniverzitných pracovísk. Touto cestou sa univerzita snaží osloviť hlavne študentov základných a stredných škôl ako aj širokú verejnosť a predstaviť akreditované študijné odbory, zabezpečiť priamy kontakt s aplikáciou vedy a výskumu vo vybraných excelentných laboratóriách s prepojenosťou na obchodnú a priemyselnú prax. 

PIKNIK NA TUKE, podujatie v jarnom období, je organizované pre mladších stredoškolákov z Košíc a okolia, v čase prebiehajúcich maturitných skúšok vyšších ročníkov. Viac ako tisíc stredoškolákov už malo možnosť stráviť deň v areáli TUKE, kde ich čakala prezentácia fakúlt vo fakultných stánkoch, prezentácia pracovísk jednotlivých fakúlt, rôzne hudobné vystúpenia, atrakcie a športové aktivity s Oddelením akademického športu TUKE, skvelé občerstvenie a veľa iného.

Prihlasovanie na DOD / PIKNIK NA TUKE 2024 nájdete TU

Technická univerzita v Košiciach má povolenie zverejňovať fotky účastníkov DOD / PIKNIK NA TUKE 2024.