Program

 

09.00–09.30 Slávnostné otvorenie podujatia
Aula Maxima TUKE
09.00–13.00 Prezentácia štúdia na jednotlivých fakultách TUKE
Univerzitná knižnica TUKE
10.00–12.00 Stretnutie výchovných poradcov zo stredných škôl
s prorektorom a prodekanmi pre vzdelávanie
Univerzitný vedecký park TECHNICOM
09.00–13.00 Prehliadky vybraných laboratórií a celouniverzitných pracovísk TUKE                                                                        Mapu pripravujeme

Sprievodné aktivity

09.00 – 09.05 Laserová show
Aula Maxima TUKE – počas slávnostného ceremoniálu
09.30 – 13.00 Adrenalínové atrakcie /Zorbing Futbal, Aerotrim, Virtuálna lukostreľba a i./
Areál TUKE 
09.30 – 13.00 Občerstvenie
Exteriér univerzitnej knižnice TUKE