Program

 

09.00–09.30 Slávnostné otvorenie podujatia
Aula Maxima TUKE
09.00–13.00 Prezentácia štúdia na jednotlivých fakultách TUKE
Univerzitná knižnica TUKE
09.30–10.30 Diskusia o budúcnosti Európy
Univerzitná knižnica TUKE
10.00–12.00 Stretnutie výchovných poradcov zo stredných škôl
s prorektorom a prodekanmi pre vzdelávanie
Veľká zasadačka rektorátu TUKE
10.00–14.00 Prehliadky vybraných laboratórií a celouniverzitných pracovísk TUKE

Sprievodné akcie

10.00–14.00 Centrum technologických inovácií, PK10A
Prototypové a inovačné centrum, PK12A
10.00–14.00 Rôzne ukážky a atrakcie z dielne fakúlt TUKE
10.30–
12.00
Letecká fakulta TUKE
Odchod autobusu o 10.30 h pri Aule Volkswagen Slovakia (PK4)