Kontakt

Otázky k DOD / PIKNIK NA TUKE 2024 adresujte na: dod@tuke.sk

Kontakt pre výchovných poradcov:
Ing. Rastislav Ručinský, PhD.
prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy / Vice-rector for Development and External Relations
Technická univerzita v Košiciach / Technical University of Košice
Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel. +421 55 602 2124
Email: rastislav.rucinsky@tuke.sk