Kontakt

Ing. Adrián Harčár, PhD. 
kancelár 
Rektorát Technickej univerzity v Košiciach 
Letná 9/A, 042 00 Košice 
Tel.: +421 55 602 2003 
mobil. tel.: 0918 675 555 
e-mail: kancelar@tuke.sk

Ing. Katarína Valentová 
Rektorát Technickej univerzity v Košiciach 
Letná 9/A, 042 00 Košice 
Tel.: +421 55 602 2686 
e-mail: katarina.valentova@tuke.sk