Rok Milana Rastislava Štefánika

Gen. PhDr. Milan Rastislav Štefánik

(* 21. júl 1880, Košariská – † 4. máj 1919, Ivanka pri Dunaji)

Slovenský astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik.

Mal najväčšiu zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny. Zohral dôležitú úlohu pri organizovaní česko-slovenských légií a sprostredkovaní kontaktov na francúzskych štátnych funkcionárov. Spolu s Tomášom Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom bol kľúčovou osobou pri založení Česko-Slovenska. Štefánik bol podpredsedom Československej národnej rady, ministrom vojny v Dočasnej vláde československej a následne aj v novovzniknutej ČSR.

Dňa 23. apríla 1990 bol schválený Zákon č. 117/1990 Zb. o zásluhách M. R. Štefánika, ktorý oficiálne uznal, že „sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov“. Na jeho počesť bolo pomenované štátne vyznamenanie Slovenskej republiky, Kríž Milana Rastislava Štefánika, ako aj medzinárodné letisko v Bratislave, akadémia ozbrojených síl SR, železničná trať, ústav a veľké množstvo ulíc, námestí a škôl.

A práve zárodky technického vysokého školstva v Košiciach sú zviazané s menom tohto slovenského velikána. Siahajú do roku 1937, keď bola Zákonom č. 170 Československej republiky zriadená Štátna vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. S vyučovaním sa malo začať už v školskom roku 1938/39, no predvojnové udalosti po Viedenskej arbitráži prinútili presťahovať ju najskôr do Prešova, potom do Martina, až nakoniec zakotvila v Bratislave a dala základ dnešnej Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Technická univerzita v Košiciach si osobnosť Dr. Milana Rastislava Štefánika pripomína pri príležitosti významných výročí: 100. výročia úmrtia a 140. výročia jeho narodenia v rámci akademického roka 2019/2020

„Rokom Milana Rastislava Štefánika“.

V rámci tohto roka bude niekoľko tematických akcií, ktoré budú venované životu a odkazu významnej osobnosti (DOD na TUKE 2019 – 15. októbra 2019 , Piknik na TUKE 2020 – máj 2020 a i.)

Hlavným cieľom Roka M. R. Štefánika na TUKE je, aby mladá generácia na Slovensku bližšie spoznala osobnosť tohto fenomenálneho rodáka a hodnoty, ktoré vytvoril.

Hlavné oslavy vyvrcholia na TUKE v máji 2020.