Média

V pondelok 7. novembra 2016 sa na Technickej univerzite v Košiciach uskutoční

Deň otvorených dverí na TUKE 2016

s podtitulom

„Predsedníctvo Slovenska v EÚ“

 

Informácie

Novinári, ktorí majú záujem o interview s rektorom TUKE môžu kontaktovať:
Ing. Adriána Harčára,PhD., kancelára TUKE.

Kontakt:
mail: kancelar@tuke.sk
tel.: 0918 675 555